КОНКУРС-ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ТУРЕЦЬКУ МОВУ ЯК ІНОЗЕМНУ

УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

1. Мовою проведення конкурсу є турецька, проте рівень володіння нею не є ключовим критерієм.

2. Студенти, які хочуть долучитися до участі у конкурсі, мають надіслати свої роботи на електронну адресу turkoluk@gmail.com до 10.03.2017 року.

3. Правила оформлення презентації книги: формат сторінки – А4 (210 мм X 297 мм), відступ зліва – 2,5 см, відступ справа – 2 см, відступ зверху – 2,5 см, відступ знизу – 2,5 см. Текст і заголовки слід вирівнювати з лівого і правого боків (justify), а таблиці і роз’яснення до ілюстративного матеріалу необхідно розміщувати посередині сторінки. Текст слід набирати шрифтом Calibri (розмір – 12). Міжрядковий інтервал – 1,5 см. Текст має бути написаний звичайними літерами (за винятком тих місць, на яких автор бажає закцентувати увагу). Після крапки, що завершує речення, необхідно залишати пробіл. Усі сторінки презентації необхідно пронумерувати.

4. Конкурс-презентація книги пройде у Києві 18.03.2017 року.

5. До тексту презентації слід також долучити презентацію у програмі Power Point.

6. На початку презентації (у її текстовому й електронному варіантах) слід зазначити: ім’я, прізвище, дату народження, навчальний заклад, контактну інформацію (адресу, телефон, електронну пошту) автора, а також додати короткі відомості про нього.

7. Конкурсанти усно презентуватимуть обрані книги перед членами журі та усно відповідатимуть на їхні запитання.

8. До презентації  (прозові й поетичні) твори таких турецьких авторів, як              Мустафа Кутлу, Севінч Чокум, Орхан Памук, Селім Пері, Хільмі Явуз, Тарик Бугра і              Джеміль Меріч. Презентації творів інших літераторів не розглядатимуться*. Окрім авторів, перелічених вище, учасник може зробити презентацію твору будь-якого українського поета або письменника*.

9.  При оцінюванні конкурсних робіт члени журі звертатимуть увагу на такі нюанси:

характеристика книги: назва / автор / видавництво / рік виходу  / наклад;

зміст: тематичне спрямовання книги / її жанр, а також місце твору серед інших (з тієї ж тематики); погляди автора книги, відображені у її змісті; соціальні, політичні та економічні чинники, які вплинули на формування системи поглядів автора.

 

НАГОРОДИ

Учасника, що посяде 1 місце у конкурсі-презентації книги, буде нагороджено золотою медаллю, 2 місце – срібною медаллю, а 3 місце – бронзовою медаллю.