КОНКУРС ІЗ УСНОГО МОВЛЕННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЯК ІНОЗЕМНУ

УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

1. Кількість учасників конкурсу із усного мовлення є необмеженою.

2. Участь у конкурсі можуть брати учні 5–11 класів, які вивчають українську мову як іноземну.

3. Один із батьків учасника не має бути українського походження.

4. Конкурс із усного мовлення пройде у Києві 11.03.2017 року.

5. Учні, що братимуть участь у конкурсі з усного мовлення, муситимуть пройти двоетапне тестування, а саме:

            а) на 1-му етапі вони писатимуть тест з 50-ти запитань з різних категорій (читання, лексика та граматика);

            б) на 2-му етапі учасники усно відповідатимуть на запитання членів журі.

6. Бали, отримані учасником на конкурсі, розподілятимуться таким чином: 40 % із них становитиме результат письмового тестування на 1-му етапі, а 60 % − бали, зароблені на 2-му, усному етапі тестування. Загальний результат вираховуватиметься з балів, набраних внаслідок двох етапів конкурсу.

7. Загальне оцінювання результатів учасників конкурсу здійснюватиме компетентне журі, обране оргкомітетом Міжнародного фестивалю мов та культур.

Під час конкурсу члени журі послуговуватимуться такими критеріями оцінювання:

 —  вміння будувати чіткі, зрозумілі й правильні речення;

 —  вимова (правильне і зрозуміле вимовляння слів, правильна інтонація і наголоси);

 —  відповідність мовлення обраній темі, відсутність непотрібних деталей і повторів;

 —  вміння користуватися мовою тіла;             

 —  вміння давати чіткі, короткі й правильні відповіді на запитання членів журі.

 

НАГОРОДИ

 

Учасника, що посяде 1 місце у конкурсі, буде нагороджено золотою медаллю, 2 місце – срібною медаллю, а 3 місце – бронзовою медаллю.